مدیر امور ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز گفت: عصر روز گذشته، مشاهده یک حلقه مار در طبقه دوم مانتو فروشی در خیابان تربیت تبریز موجب ترس و وحشت حاضران شد.

توسط تحریریه