مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی از مبارزه شیمیایی، زراعی و مکانیکی در ۵۸ هزار و ۲۸۳ هکتار از اراضی کشاورزی در طول سال 98 در استان خبر داد.

توسط تحریریه