مدیرعامل آب منطقه‌ای‌آذربایجان‌شرقی گفت: مجوز گردشگری برای ۱۳ سد این استان در کارگروه اقتصادی اشتغال و سرمایه گذاری صادر شد.

توسط تحریریه