بیماران مبتلا به «سی اف» در آذربایجان شرقی، تا پیش از این درخصوص هزینه‌های سرسام‌آور درمان، سختی می‌کشیدند، اما اکنون با مشکل تامین دارو روبرو هستند.

توسط تحریریه