معاون سیاسی، امنیتی استاندار آذربایجان شرقی گفت: فرمانداران موظف به تأمین امنیت و آرامش اجتماعی و ارتباط مستقیم و مستمر با مردم هستند.

توسط modireit