امام جمعه شبستر گفت :بیماری کرونا با وجود اینکه در جامعه مشکلاتی ایجاد کرد اما ملت بزرگ ایران تهدید ویروس کرونا را به فرصتی برای همبستگی ملی تبدیل کردند.

توسط تحریریه