رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری مراغه گفت: کوچ تابستانه عشایر به مراتع ییلاقی سهند تا ۱۵ خرداد ممنوع است.

توسط modireit