مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی از تمدید موعد‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی‌های مالیاتی به مدت دو ماه و حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ خبر داد.

توسط تحریریه