۲ شهروند گرفتار در پرتگاه کوه عون بن علی تبریز نجات یافتند .

توسط modireit