معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر اینکه نقش افراد و سلایق باید در اجرای پروژه‌ها کاهش یابد، گفت: ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نباید با نگاه کلیشه‌ای صورت گیرد، بلکه این امر باید منجر به اصلاح و بهبود عملکرد‌ها شود.

توسط تحریریه