نهمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران شهریور امسال به صورت مجازی و ویدئو کنفرانس در دانشگاه تبریز برگزار می‌شود.

توسط تحریریه