شامگاه امروز وقوع تندباد در تبریز، موجب وحشت ساکنان این کلان شهر شد.

توسط تحریریه