رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان‌شرقی از پرداخت اعتبار نقدی ۱۰۰ میلیارد تومانی به طرح «احداث محور جدید راه آهن میانه – تبریز» با دستور رئیس جمهوری خبر داد.

توسط تحریریه