امام جمعه هادیشهر و رئیس شورای زکات شهرستان جلفا گفت: در سال گذشته ۱۰ میلیارد و ۸۵۳ میلیون ریال پول زکات توسط مودیان شهرستان جلفا پرداخت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۳ درصد افزایش داشته است.

توسط تحریریه