مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت: 55 میلیارد ریال تسهیلات از محل خسارت سیل به بخش کشاورزی این شهرستان پرداخت شده است .

توسط modireit