نماینده، ولی فقیه در آذربایجانشرقی و امام جمعه تبریز در پیامی انتخاب آقای دکتر قالیباف را به‌عنوان ریاست مجلس یازدهم تبریک گفت.

توسط تحریریه