معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی از کاهش حدود دو درصدی ریزش و ضایعات گندم در استان آذربایجان شرقی خبر داد.

توسط تحریریه