آذربایجان‌شرقی به مقام سوم اولین دوره مسابقات کاتای مجازی کشور دست یافت.

توسط تحریریه