فرمانده انتظامی مراغه از کشف ۲۳ کیلو و ۳۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک در این شهرستان خبرداد.

توسط تحریریه