فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی از کشف میلیاردی سموم کشاورزی احتکار شده در ملکان خبر داد.

توسط تحریریه