دادستان عمومی و انقلاب عجب‌شیر از کشف سه قبضه سلاح و مهمات غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

توسط تحریریه