فرمانده انتظامی شهرستان بناب نیز از کشف هفت تن و ۷۵۰ کیلوگرم شکر قاچاق به ارزش ۶۵۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

توسط تحریریه