براثر برخورد کامیون با خودروی ال ـ ۹۰ در محور سرچم ـ اردبیل متاسفانه ۲ نفر در دم جان باختند و ۲ سرنشین دیگر مصدوم شدند.

توسط تحریریه