شهردار تبریز با اشاره به طرح کاشت یک میلیون اصله نهال، گفت: همچنین، با تملک ۵۰ هکتار از باغات قدیمی تبریز، در آینده نزدیک شاهد افزایش فضای سبز و امکان کاشت نهال در همین باغات خواهیم بود.

توسط تحریریه