فرماندار عجب شیر گفت: ۶۰ درصد مدارس این شهرستان فرسوده بوده و نیازمند مقاوم سازی و نوسازی هستند.

توسط تحریریه