مهدی چمران در جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر تهران درباره برگزاری جلسات شورای شهر تهران در هفته آینده گفت: دوستانی از شورای شهر در این چند روز به کربلا رفتند و خواهند رفت چون که اغلب دوستان مرخصی گرفتند هفته آینده صحن شورا به دلیل مرخصی قانونی اعضاء برگزار نمی شود؛ البته شورا تعطیل نیست و همکاران کار خود را انجام خواهند داد. ما هیچ گاه از یک ماه فرصت خود برای مرخصی استفاده نکردیم و به ۱۵ روز هم نرسیده است. ما مرخصی های خودمان را هم تعطیل کردیم و کار می کنیم.

آیرال وی ادامه داد: رفتن به مرخصی برای کسانی که کار می کنند ضروری است تا بتوانند بهتر فعالیت کنند و بازده بیشتری داشته باشند؛ اما به هر حال یک هفته مرخصی به اعضایی که می خواستند به کربلا بروند، داده شد اما تکرار می کنم شورا تعطیل نیست و فعالیت خود را ادامه خواهد داد.

وی تاکید کرد: یکی از رسانه ها به این پرداخته بود که کارها خوابیده و اعضا به کربلا رفتند؛ این موضوع به دور از انصاف است و کاری نخوابیده است و تقاضا دارم انصاف رعایت شود.

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.