آیرال:
جمهوری آذربایجان آمریکا را سنگ روی یخ کرد.
▫️حق دخالت در توافق باکو-تهران را ندارید
▫️ وزارت خارجه آذربایجان در بیانیه ای، از قرارداد توسعه روابط ریلی و جاده ای با ایران که مورد انتقاد دولت آمریکا قرار گرفته دفاع کرد.
▫️در این بیانیه که در جواب بیانیه جیمز اوبراین، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در جلسات کمیته فرعی اروپایی روابط خارجی مجلس نمایندگان ذکر شده، آمده است: آمریکا که کشور منطقه نیست، با اقدامات و اظهارات خود به تلاش های امنیت حمل و نقل کشورهای منطقه ضربه می زند.
▫️طرف آمریکایی به خوبی می‌داند که عدم اجرای تعهدات ناشی از بند ۹ بیانیه سه جانبه ۲۰۲۰ توسط ارمنستان، آذربایجان را بر آن داشت تا در مورد ساخت جاده‌های جایگزین تصمیم بگیرد.
▫️توافق در مورد نحوه ایجاد خطوط ارتباطی با کشورهای همسایه، از جمله توافق با ایران در مسیر جمهوری خودمختار نخجوان، حق حاکمیت آذربایجان است. در این زمینه، آذربایجان بار دیگر تأیید می کند که فرمت «۳+۲»  اولویت امنیت منطقه است.
▫️در این راستا، هرگونه اظهارنظری که تلاش‌های مورد بحث را تضعیف کند، نامناسب است.

خانه

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.