آیرال:
🔴سقف حقوق کارکنان دولت برداشته شد!

🔹 با تصویب مجلس سقف افزایش حقوق برای کارکنان وزارتخانه و موسسات دولتی برداشته شد.

🔹 عنابستانی نماینده مخالف: این بند سقف افزایش حقوق را بر می‌دارد و معنی آن پرداخت حقوق نجومی است.

🔹 قادری نماینده موافق:  چه دلیلی دارد ما برای یک کارگر شرکت نفت که در مناطق عملیاتی بر روی سکو کار می‌کند یک سقف معین تعیین کنیم یا به یک نیروی آتش‌نشانی و شهرداری برای پرداخت حقوق‌اش سقف در نظر بگیریم؟

خانه

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.