آیرال:
🔴مجلس با استفاده مجدد از بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی مخالفت کرد

🔹پیرهادی،‌نائب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم:در جلسه علنی امروز، نمایندگان مجلس با به کارگیری مجدد بازنشستگان و افراد بازخرید در دستگاه‌های اجرایی محالفت کردند. البته در موارد استثنا برخی از وزارتخانه‌ها و مسئولیتها می‌توانند از بازنشستگان استفاده کند.

خانه

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.