آیرال:
کنعانی: گروه‌های مقاومت در منطقه تحت امر ایران نیستند و براساس مصالح ملت خود عمل می‌کنند

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری:
▫️گروه های مقاومت در منطقه تحت امر جمهوری اسلامی ایران نیستند؛ آنان نماینده ملت‌ها و دولت‌های خود هستند و براساس مصالح کشورهای خود اقدام می‌کنند

▫️دولت آمریکا به جای اتهام زنی به جمهوری اسلامی ایران بررسی دقیقتری کند که چرا مورد نفرت ملت‌هاست.

خانه

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.