اشاعه بی اخلاقی با انتشار اخبار جعلی یا تحریف شده توسط رسانه به منظور ترتیب‌دهی و تغییر واقعیت‌ها بدون ارائه اطلاعات دقیق و صادق است .وهمچنین
ترویج و تبلیغ محتوای خشونت‌آمیز که به تحریک تمایل به خشونت و اجرای آن در جامعه منجر می‌شود.
انتشار اطلاعات حریم خصوصی افراد بدون مجوز یا بدون رعایت حقوق حریم خصوصی.
انتشار محتوای تبعیض‌آمیز که به تشویش تفاوت‌ها و تنش‌ها بین اقوام و اقلیت‌ها منجر می‌شود.
انتشار محتواهای جنسی نادرست یا ترویج مواد مخدر و رفتارهای بی‌اخلاقی مرتبط با جنسیت.
استفاده از روش‌های تبلیغی نادرست و نادرست به منظور جلب توجه مخاطبان، به ویژه اطفال و نوجوانان.
انتشار محتواهای تحریک‌آمیز و ترویج عنف و تروریسم.
استفاده از فریب‌ها و ترفندهای تبلیغی نادرست به منظور فروش محصولات یا خدمات.
این تعدادی از روش‌ها و شکل‌هایی هستند که بی‌اخلاقی می‌تواند در رسانه‌ها تجلی یابد. این نوع تصاویر ممکن است به افزایش تنش‌ها و تضاعف مشکلات اخلاقی و اجتماعی منجر شود. برای مقابله با بی‌اخلاقی در رسانه، اصول اخلاقی و نظارت واقعی بر محتوا و عملکرد رسانه‌ها بسیار حائز اهمیت هستند.
بنابر این، هر رسانه ای برای آن كه به رسالت خود به نحو احسن بپردازد باید بتواند در فضای آزاد و در چارچوب قوانینی كه موجود است، سخن خود را بگوید و انتقادش را بیان كند. با این حال، رسانه مجاز نیست در بیان انتقادها به سمت تخریب و شیوه های غیراخلاقی برود.
فراغ بال داشتن منجر به آن می شود كه رسانه معضل و مساله های جامعه را موشكافی كند. به عبارت دقیقتر زمانی كه ما مسایل و معضل ها را بیان می كنیم، مورد فشار و هجمه قرار نگیریم. اگر این امر محقق شود جامعه به سمت تعادل حركت خواهد كرد.
فارغ از گرایش های سیاسی رسانه، بداخلاقی های رسانه ای سبب می شود جامعه احساس كند كه كل فضای كشور مشكل دارد. بنابر این نباید برای رسیدن به منافع زودگذر و كوتاه مدت سیاسی و انتخاباتی منافع ملی را نادیده بگیریم.

رسانه هایی كه در راستای رسیدن به اهداف خود از هر وسیله ای سود می جویند،
به اهدافشان نمی رسند زیرا خواندن اخبار به معنای تایید آن نیست. بنابر این بیان مطالب در رسانه دلیل بر این نمی شود كه مردم آن را بپذیرند.

پرینازمهاجرانی

همان طورکه میدانیم اخلاق با زندگی ما همراه است و بشر برای دست یابی به آن تلاش می کند. اخلاق با ما و جامعه هست چون همه در پی اخلاق هستیم و بشر پدیده ای اهل اخلاق و فرهنگ است. از سوی دیگر، دچار مشکل اخلاق شده ایم چون امیال دیگری داریم و عوامل دیگری در بی اخلاق کردن ما نقش دارند.

. باید گفت رسانه غیر اخلاقی رسانه ای است که به کمترین اصول اخلاقی پایبندی ندارد. رسانه ای است که اخلاق و فرهنگ را مورد نقد و اعتراض قرار داده و مدافع بی بند و باری است. در این رسانه، آموزه های اساسی انسانی و فرهنگی نفی می شود. این رسانه بیش از یک رسانه مادی است. رسانه ای است که مخاطب را به بی هویتی، بی اخلاقی و بداخلاقی دعوت می کند. به طور خاص، وقتی رسانه اخلاقی، دینی و اسلامی است اخلاقِ آن بنیان دینی دارد و قضاوت در مورد آن هم بر اساس آموزه های دینی است. در اسلام قواعد و اصول اخلاقی به طور ثابت و در همه زمان ها برای همه افراد یکسان است.
دراین میان بی‌اخلاقی در رسانه‌ها از دیدگاه اصول فقهی (اصول دینی و اخلاقی) به عنوان یک مسأله جدی مطرح می‌شود. اصول فقهی می‌توانند مشخص کنند که چگونه بی‌اخلاقی در رسانه‌ها می‌تواند به نحوی مغرضانه باشد و با اصول اخلاقی دینی تعارض داشته باشد. در ادیان مختلف، اخلاق و اصولی برای رفتار انسان‌ها تعریف شده‌اند، و بی‌اخلاقی در رسانه‌ها ممکن است با این اصول در تناقض باشد.
به‌عنوان مثال:
صداقت (صداقت اخلاقی): اصول فقهی تأکید می‌کنند که رسانه‌ها باید صداقت و درستی را در انتشار اخبار و اطلاعات رعایت کنند. بی‌اخلاقی در این مفهوم ممکن
است به تحریک جعلی خبرها، تحریف اطلاعات، و ترویج اخبار جعلی منجر شود.
حریم خصوصی (حریم خصوصی اخلاقی): اصول فقهی حریم خصوصی را حفظ و رعایت می‌کنند. بی‌اخلاقی ممکن است از نقض حریم خصوصی افراد و انتشار اطلاعات خصوصی بدون مجوز به تصویر آنها مرتبط باشد.
تبلیغ محتوای خشونت‌آمیز (اخلاق و تبلیغ): اصول فقهی اکثراً خشونت و ترویج آن را محکوم می‌کنند. بی‌اخلاقی ممکن است به ترویج محتواهای خشونت‌آمیز و تحریک به خشونت در جامعه منجر شود.
تبلیغ عدم تعصب و تبعیض (اخلاق تعامل اجتماعی): اصول فقهی به ترویج تعصب و تبعیض نژادی یا اجتماعی و ترویج ایدئولوژی‌های تبعیض‌آمیز اعتراض دارند.
ترویج اخبار نادرست (صداقت اخلاقی): اصول دینی تأکید می‌کنند که اخبار باید دقیق و صادق باشند. بی‌اخلاقی ممکن است به ترویج اخبار نادرست و تحریف شده منجر شود.
این نکات نشان می‌دهند که اصول فقهی و اخلاقی می‌توانند به عنوان یک راهنما برای تشخیص بی‌اخلاقی
پرینازمهاجرانی اسبلی: در رسانه‌ها مورد استفاده قرار گیرند و به رفتار اصولی و اخلاقی در رسانه‌ها کمک کنند
بی‌اخلاقی در اصول خبرگزاری‌ها نقض اصول اخلاقی در تولید و انتشار اخبار و محتواهای اخباری است. اصول خبرگزاری‌ها عموماً بر اخلاق، روشنگری، و دقت در انتشار اخبار تأکید دارند. بی‌اخلاقی در این سیاق ممکن است به تحریک تعصب، ترویج اخبار جعلی، تحریف اطلاعات، یا تبلیغ محتوای خشونت‌آمیز منجر شود.

بی‌اخلاقی در رسانه می‌تواند تأثیرات جدی بر خود رسانه داشته باشد.
ازآن جمله بی‌اخلاقی و ترویج محتواهای نادرست می‌تواند به از دست رفتن اعتبار رسانه منجر شود. اعتبار از موارد مهمی است که خود رسانه را به عنوان یک منبع قابل اطمینان تعریف می‌کند.
تبلیغ‌دهندگان و مخاطبان ممکن است از همکاری با رسانه‌ای که بی‌اخلاقی داشته باشد، منصرف شوند. این می‌تواند به کاهش درآمد و تعداد مشترکین منجر شود.
بی‌اخلاقی ممکن است به
به دعاوی حقوقی و مشکلات قانونی منجر شود که می‌تواند به هزینه‌های بزرگی برای رسانه منجر شود.
مشارکت در انتشار محتوای بی‌اخلاقی می‌تواند به اثرات منفی بر کارکنان رسانه، از جمله تنش‌های روانی و اختلافات اخلاقی، منجر شود.
همچنین بی‌اخلاقی ممکن است به تضعیف مسئولیت اجتماعی رسانه و ترک تعهد به ترویج محتوای آموزنده و اخبار دقیق منجر شود.
وبی‌اخلاقی ممکن است به افزایش نقدها و انتقادها از طرف تجمعات مدنی، رسانه‌های رقیب، و سازمان‌های حقوق بشر منجر شود.
تأثیرات قانونی: ترویج محتوای بی‌اخلاقی ممکن است به تأثیرات قانونی، مانند تعقیبات قضایی و جریمه‌های مالی، منجر شود.
این تأثیرات نشان می‌دهند که بی‌اخلاقی در رسانه می‌تواند به شکل جدی به سایر جنبه‌های خود رسانه و رسانه‌ای منجر شود. برای حفظ اعتبار و اهمیت رسانه، رعایت اصول اخلاقی بسیار حائز اهمیت است

پیامدهای بی‌اخلاقی در رسانه‌ها بر افکار عمومی می‌توانند بسیار گسترده و تأثیرگذار باشند. در زیر، تعدادی از پیامدهای مهم این بی‌اخلاقی‌ها بر افکار عمومی بیان شده‌اند:: ترویج بی‌اخلاقی و انتشار اخبار جعلی توسط رسانه‌ها می‌تواند به افزایش اعتراضات و تشنج‌های اجتماعی منجر شود.
همچنین بی‌اخلاقی در رسانه‌ها می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به رسانه‌ها و به نتیجه گیری منفی از آن‌ها منجر شود.
بی‌اخلاقی می‌تواند به تضعیف اطلاع‌رسانی و ترویج اخبار مفید و جامعه‌شناختی منجر شود.
ترویج اخبار ترسناک و بی‌اخلاقی می‌تواند به افزایش ترس و نگرانی جامعه منجر شود.
بی‌اخلاقی می‌تواند
ترویج فرهنگ سوءاستفاده از قدرت و موقعیت اجتماعی منجر شود.
مصرف محتوای بی‌اخلاقی ممکن است به تأثیرات روانی منفی در افراد انجامای، مانند افزایش افسردگی و اضطراب، منجر شود.
مصرف محتوای بی‌اخلاقی می‌تواند به افزایش تفکرات ناپسند و نفرت در جامعه منجر شود.
بی‌اخلاقی در تبلیغات ممکن
است به ترویج محصولات و خدمات مخرب و ضررآور منجر شود.
این پیامدها نشان می‌دهند که بی‌اخلاقی در رسانه‌ها می‌تواند به شکل گسترده‌ای تأثیرات منفی بر افکار و رفتار عمومی ایجاد کند. بنابراین، اخلاقیت و مسائل اخلاقی در مدیریت رسانه بسیار حائز اهمیت هستند و باید به دقت رعایت شوند تا به انتشار محتوای سازنده و مفهومی منجر شوند.
جمع بندی ونتیجه گیری

به طور خلاصه می توان گفت، اخلاق شیوه درست و منطقی برای سامان دادن به برداشت های ما از دنیای اطرافمان است که رسانه در حال حاضر می خواهد منطق آن را برای ما تولید کند. برای اخلاقی شدن نیاز به عرصه های فرهنگی است که افراد آزادانه برای بیان نظرها و اندیشه های خود دست به اظهار نظر بزنند. فقدان این عرصه ها افراد را به جستجو درباره عرصه های دیگر تشویق می کند. یعنی، زمانی که میدان های فرهنگی رسانه، همگانی و جمعی نبوده و برای عامه تولید نشد یا برخلاف ایده های منطقی مخاطب عرضه شوند، میدان های دیگری جایگزین آن می شود که در این میدان ها، دیگر اصول اخلاقی ثابت و لایتغیر وجود ندارد.
این بی اخلاقی آفت وآسیب نوعی بی اعتمادی در جامعهایجادمی کند. یعنی هر كسی به هر نحوی و با هر تابلویی بخواهد اعتماد مردم را سلب كند، دیگر نمی تواند دلسوز كشور و نظام باشد چرا كه علیه منافع ملی كشور گام بر می دارد.

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.