آیرال:
آزادی حمید نوری شکستی بزرگ برای منافقین و صهیونیست ها بود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس که ریاست نشست علنی امروز را برعهده دارد در نطق پیش از دستور خود گفت:

بر خود وظیفه می دانیم از تلاش های دستگاه دیپلماسی برای آزادی شهروند ایرانی برادر حمید نوری تشکر کنم، که به مدت 5 سال بدون هرگونه استدلال موجه حقوقی در کشور سوئد بازداشت بود.

این آزادی از یک سو حاکی از اقتدار ایران و دیپلماسی کشورمان بود و از دیگر سو سرشکستگی و شکست بزرگ برای منافقین و صهیونیست ها به ارمغان آورد تا با این رو سیاهی جدید حجت دیگری در اختیار داشته باشند.

خانه

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.