برچسب: آیرال

حزب دفاع ازایثارگران وقانون اساسی استان آشرقی نشست تخصصی پیشگیری ازآسیب های اجتماعی را برگزارکرد /سخنران پری ناز اسبلی مهاجرانی آسیب شناس اجتماعی

راههای پیشگیری از اعتیاد کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان پرینازاسبلی آسیب شناس اجتماعی پیشگیری از اعتیاد به خصوص در کودکان…

دلایل علمی ضعف مردها در بیان احساسات/پیشگیری ازآسیب های اجتماعی

پرینازاسبلی آسیب شناس اجتماعی اغلب مردها به خصوص آن‌ها که متاهل هستند به این‌که احساساتشان را بیان نمی‌کنند متهم می‌شوند.…