برچسب: استاندار آذربایجان شرقی

برگزاری نمایشگاه دایمی معرفی توانمندی‌های استان در عمارت شهرداری تبریز

آیرال خبر،استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: در معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری به هیئت‌های تجاری خارجی، باید فرصت‌های سرمایه گذاری «علمی و فناوری»…