برچسب: الگوی سوم زن

مادران شهدا نمونه هایی نو از زنان نه شرقی نه غربی است

به گزارش آیرال خبر دبیر حزب دفاع ازایثارگران وقانون اساسی استان در جمع خانواده های شهدا وایثارگران درحسینیه الغدیر گفت:…