برچسب: انتخابات

🔎ماذا پسا انتخابات؟! ⭕️پرینازاسبلی مهاجرانی (آسیب شناس اجتماعی ودانش آموخته کلام اسلامی )

🔎ماذا پسا انتخابات؟! ⭕️پرینازاسبلی مهاجرانی (آسیب شناس اجتماعی ودانش آموخته کلام اسلامی ) ⭕️از آغازشکل گیری نظام جمهوری اسلامی تا…

پسا انتخابات96 /مردم گله مند هستند

یادداشت واره پرینازاسبلی / به عمل کاربراید…… مردم گله مند هستندازمسولین گله مندازکسانی که دم انتخابات یادشان می افتدمردم هستندتا…

فرماندار تبریز گفت: با تخلفات انتخاباتی به صورت قانونی برخورد می‌کنیم و اجازه تخریب و تعرض به حقوق شهروندان را در ایام تبلیغات انتخابات نخواهیم داد. اجازه تخریب و تعرض به حقوق شهروندان را در ایام تبلیغات انتخابات نمی‌دهیم

آیرال خبر،فرماندار تبریز گفت: با تخلفات انتخاباتی به صورت قانونی برخورد می‌کنیم و اجازه تخریب و تعرض به حقوق شهروندان…

انگلیس، قوام السطلنه ها را در مجلس می خواهد که با یک تهدید ساده، کشور را تقدیمشان کنند

یادداشت مدیرمسوول :پری ناز اسبلی :مشهور است که سر جان بولارد، سفیر وقت بریتانیا در ایران، زمانی که ارتش متفقین…