برچسب: ترکیه

گوشزد کردن شرایط دوستی به ترک‌ها از سوی استاندار آذربایجان‌شرقی

آیرال خبر،در کنفرانس تجارت و سرمایه‌گذاری آذربایجان‌شرقی و ترکیه صورت گرفت استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: ایران و ترکیه دو کشوری هستند…