برچسب: جامعه معلولین

دیدار مشاور بانوان وامورخانواده جامعه معلولین استان ومدیر مسوول نشریه تبریز بیدارپریناز مهاجرانی (اسبلی ) با امام جمعه شهرسهند

دیدار مشاور بانوان وامورخانواده جامعه معلولین استان ومدیر مسوول نشریه تبریز بیدارپریناز مهاجرانی (اسبلی ) با حاج اقا منیبرادامام جمعه…

دیدار مشاور زنان وامورخانواده جامعه معلولین استان ازخانواده دومعلوله درشهرسهند

دیدار مشاور زنان وامورخانواده جامعه معلولین استان مهاجرانی اسبلی ازخانواده دومعلوله درشهرسهند پریناز مهاجرانی بابیان اینکه مناسب ‌سازی اماكن عمومی…

حضور احمدعلیرضا بیگی نماینده محترم مجلس درجمع معلولین مساکن مهرواعضای جامعه معلولین

حضور احمدعلیرضا بیگی نماینده محترم مجلس درجمع معلولین مساکن مهر واعضای جامعه معلولین / پرینازمهاجرانی اسبلی مشاور زنان وامورخانواده جامعه…

به گزارش روابط عمومی جامعه معلولین پریناز مهاجرانی (اسبلی )مددکار وآسیب شناس اجتماعی به عنوان مشاور امورزنان وخانواده جامعه معلولین استان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی جامعه معلولین پریناز مهاجرانی (اسبلی )مددکار وآسیب شناس اجتماعی به عنوان مشاور امورزنان وخانواده جامعه معلولین…

اهدای یک دستگاه ویلچر برقی توسط جناب آقای مهندس احمد محمدپور مدیر مجتمع آموزشی همیار به یک معلول نیازمند جسمی حرکتی در اولین دوره همایش نقش جامعه معلولین در تبریز2018

آیرال خبراهدای یک دستگاه ویلچر برقی توسط جناب آقای مهندس احمد محمدپور مدیر مجتمع آموزشی همیار به یک معلول نیازمند…