برچسب: دانش اموزان

ابرازهمدردی نماینده ارومیه با دانش آموزان هرمزگانی

جان باختن شماری ازدانش آموزان نخبه هرمزگان در واژگونی اتوبوس موجب تاثر فراوان بنده شده وبرای آن عزیزان طلب مغفرت…