برچسب: دکترمیکاییل صفایی

دکترمیکاییل صفایی /تفکیک حوزه انتخابیه آذرشهر و اسکو از تبریز؛ آری یا نه؟!

آیرال خبر،یکی از مباحثی که در ایام انتخابات در حوزه‌ی انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو مطرح می‌شود، بحث تفکیک شهرستان‌های…