برچسب: سازمان عمران تبریز

مهندس ایمان غنی زاده مدیر عامل سازمان عمران تبریز/ نظارت مستمر و اجرای دقیق پروژه ها از اولیت کاری ما است

آیرال خبر،شهردار کلانشهر تبریز که به همراه معاونین و مدیران شهرداری وهمچنین شهردار منطقه یک تبریز از پروژه روگذر آبرسان…