برچسب: سفیرصلح

پرینازاسبلی مهاجرانی به عنوان سفیر صلح ونیکوکاری منصوب شد

آیرال خبر ،طی حکمی ازطرف هیت رییسه موسسه بین المللی سفیران صلح دکترپریناز اسبلی آسیب شناس اجتماعی درراستای حمایت از…