فرماندار تبریز از مسئولان ذیربط خواست برای تنویر افکار عمومی، مردم را در جریان نحوه تولید شیر مورد نیاز خانوارها در مراکز تولیدی قرار دهند.

به گزارش آیرال خبر، بهروز مهدوی در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی، خانواده و امنیت غذایی شهرستان تبریز با اشاره به اخبار کذبی که در برخی رسانه‌ها در خصوص شیر و کیک منتشر شده بود، گفت: اجازه نخواهیم داد تا بدخواهان با تشویش اذهان عمومی صنعت شهرستان را تضعیف کنند.

وی همچنین با اشاره به کارهای تحقیقاتی و اجرای طرح کرامت در مناطق حاشیه شهر گفت: دستگاه‌های اجرایی برای احصای مشکلات موجود و کاهش آسیب‌های اجتماعی دراین مناطق با هماهنگی و برنامه ریزی منسجم سپاه، بسیج و دفاتر تسهیل گر همکاری‌های لازم را انجام دهند.

فرماندار تبریز در ادامه از اقدامات مرکز بهداشت شهرستان در خصوص جمع آوری و بی خطرسازی پسماندهای عفونی و پاک سازی ورودی‌های شهرها نیز تقدیر کرد.

در این جلسه مسئولین جهادکشاورزی، شبکه بهداشت و دامپزشکی نیزگزارشی از اقدامات صورت گرفته در رابطه با نظارت بر مراحل تولید شیر و گوشت مورد نیاز را ارائه دادند