عصر دیروز روی داد؛
آیرال خبر،نمایندگان اتاق سرمایه گذاری گردشگری آذربایجان شرقی انتخاب شدند

انتخابات نمایندگان اتاق سرمایه گذاری گردشگری آذربایجان شرقی با حضور سرمایه گذاران بخش گردشگری و نماینده معاونت اقتصادی استانداری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری آذربایجان شرقی در این نشست احد قهرمانی معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی با اشاره به رویکرد دولت مبنی بر کاهش تصدی گری افزود: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در راستای کاهش تصدیگری می تواند برخی امور را که قابلیت تفویض دارند به اتاق سرمایه گذاری بسپارد و بی شک تشکیل اتاق سرمایه گذاری نقش چشم گیری در تسهیل فرایند سرمایه گذاری و رسیدگی به امور سرمایه گذاران خواهد داشت.
هاشم زاده نماینده معاونت اقتصادی استانداری هم در این نشست با بیان اینکه دولت درکنار سرمایه گذاران است و از فعالیت تشکل های مردم نهاد خصوصا در بحث سرمایه گذاری گردشگری به شکل جدی حمایت می کند افزود: با توجه به قرار گیری کشور در شرایط پسا تحریم نیاز به تشکیل و وجود چنین تشکل های غیر دولتی به شدت احساس می شود.
هاشم زاده ابراز امیدواری کرد آغاز فعالیت این تشکل زمینه ساز احقاق حقوق سرمایه گذاران گردشگری و تسریع در پیگیری خواسته های صنفی سرمایه گذاران و تسهیل در روند فعالیت های آنان شود.
گفتنی است در این انتخابات آقایان سیروس علی اکبری، سید حمید امیر میران، جعفر حق شناس، داود یعقوبی بقا و مجید مسعودی اکثریت آرا را کسب نمودند و به عنوان نمایندگان اتاق سرمایه گذاری گردشگری آذربایجان شرقی انتخاب شدند.

فرهنگی 94/8/10

کدخبر110232

خبرنگار1225
انتهای پیام/

توسط سردبیر