آیرال خبر،مهندس ایمان غنی زاده مدیرعامل سازمان عمران تبریز از تدوین سیاستهای کلی و تعامل با ارگانهای مختلف کلانشهر تبریز خبرداد

به گزارش آیرال خبر، امروزه درجوامع کنونی  درکنار فعالیتهای عمرانی و خدماتی ، بسترسازی رفاه عمومی برای شهروندان ایجاد زمینه های مناسب تعامل با شهرداران مناطق مختلف شهری و مسئولین زیربط از اولویتهای اساسی در حوزه راهبردی درون سازمانی به شمار میرود.

مهندس غنی زاده ادامه داد: در تدوین سیاستهای کلی هدف گذاری خدمت رساندن به آحاد مردم با بحث تعامل هرچه بیشتر در حوزه خدمات عمرانی و رفاهی در کلیه مناطق مد نظر قرار گرفته واین تعامل می تواند در بهبود شرایط و تسریع در اتمام پروژه های عمرانی کارساز باشد.

مدیرعامل سازمان عمران تبریز در ادامه افزود: سیاستهای اصلی ما در کنار اجرای دقیق پروژه های کلیدی عمرانی نظارت دقیق و مستمر با رعایت تعامل و همراهی با سایر ارگانهای شهری درجهت نیل به اهداف کلان تعریف شده است و این مهم می تواند گامی اساسی در توسعه متوازن شهری بوده و پیشرفت همه جانبه شهری را با اجرای چندین پروژه بزرگ در پی داشته باشد.

مهندس غنی زاده حمایت مسئولین استانی و شهری و شهردار کلانشهر تبریز و اعضای شورای اسلامی کلانشهر تبریز را در پیگیری امور مهم تلقی نموده و نظارت دقیق مسئولین بر پروژه ها را از راهبردهای اساسی سازمان و خط مشی سازمان را کیفی سازی پروژه ها و تسریع در امور اجرایی طرح های در دست احداث عنوان نمودند.

اجتماعی /عمرانی /94/9/25

کدخبر110378

خبرنگار125

انتهای پیام/

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.