آیرال خبر،گروههای مرجع از قبیل ؛ عالمان دین ، حوزه های علمیه ، دانشگاهیان عزیز ارائه طریق به مردم است و باید مردم را با افراد صالح و صالح تر آشنا سازند.

و وظیفه مردم هم این است که اولا؛ خودشان بین خود وخدای خود افراد مطرح برای نمایندگی را بررسی کنند.و فرد نزدیک به معیارهای اسلامی را پیدا کنند. و اگر فرصت آن را نداشتند باید به عالمان دین مورد اعتماد، اساتید ودانشگاهیان مورد اعتماد و… مراجعه نمایند.

و اگر بدون آگاهی رای بدهند و یا خدای ناکرده معیارشان ، جناح بازی، رفیق بازی و منفعت فردی و گروهی باشد، جامعه رفته رفته مشکل اش بیشتر شده ودر قیامت هم باید پاسخگوی انتخاب خود باشند. چون اگرنماینده آدم خدا باور و لایق باشد و خدمات خوبی انجام دهد، مردمی که آن را انتخاب کرده اند در اجر و ثواب آن دخیل اند. واگر فرد منتخب شایسته نباشد و خیانت کند و یا فرصتها را از دست بدهد. انتخاب کنندگان در گناه او دخیل اند.

سیاسی 94/10/30

کدخبر110467

خبرنگار125

انتهای پیام /

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.