گزیده ای از مهمترین اخبار و رویدادهای آذربایجان شرقی همه روزه در بخش اخبار 100 ثانیه شبکه سهند پخش می شود.

توسط سردبیر