بزرگترین مرکز داده غرب و شمال‌غرب کشور امروز به صورت ویدئوکنفرانس با حضور رئیس مجلس و وزیر ارتباطات در تبریز افتتاح شد.

توسط سردبیر