مرکز آفرینش‌های هنری بسیج آذربایجان شرقی افتتاح شد.

توسط تحریریه