مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس گفت: ۵۱۸ میلیون دلار کالا از این منطقه به ۱۰ کشور جهان صادر شده است.

توسط modireit